3 hlavní důvody proč se učit cizí jazyk ....

Jazykove vybaveni do sveta 1) Zlepšit šanci při přijímacích zkouškách a vlastním studiu.
     znalost cizího jazyka Vám umožní přístup i k materiálům,
     které nejsou v češtině k dispozici

2) Zlepšit pracovní potenciál
     Investice vložené do jazykového vzdělání se určitě vrátí
3) Cestovat a neztratit se
    Cestovat i bez cestovní kanceláře je s alespoň základní
     znalostí jazyka rozhodně zajímavější

Firemní vzdělávání - kurzy na míru

Elalingua nabízí široký výběr kurzů obecného a business jazyka včetně speciálních, méně bežných kurzů např. pro právníky, bankéře, IT profesionály či kurzy zaměřené na lékařskou terminologii.

Naši lektoři mohou:
- docházet do firmy
- docházet do bydliště zaměstnance
- vyučovat v některém z našich učeben (Florenc, Smíchov, Chodov)
- vyučovat mimo Prahu v rámci školení, seminářů či intenzivních kurzů

V případě, že firma má zájem pouze o příspěvek na výuku, lze zaměstnance zapsat do kurzů pro veřejnost, popř. individuálních kurzů, s možností supervize nad počtem hodin i probranou látkou.

V rámci všech našich hodin, zejména pak v prostředí obchodu nabízíme tzv. Cross Cultural Training, neboli obeznámení se zvyklostmi v zemích, kde se vyučovaným jazykem mluví. "Cross-Cultural Training" jako součást běžného kurzu má za účel seznámit studenty s kulturním pozadím studovaného jazyka a s rozdíly mezi rodným a studovaným jazykem.

Vyučujeme komunikativní metodou, kde je posluchač nucen aktivně komunikovat v daném jazyce již od prvních hodin. Výuka je zaměřena hlavně na ústní projev, poslech a porozumění mluvenému projevu. V prostředí podnikové výuky pak i na písemný projev, zejména psaní obchodní korespondence a komunikaci po telefonu a internetu.

V hodině se používá ke komunikaci pouze vyučovaný jazyk. Před zahájením kurzu je každému studentovi zadán písemný a ústní test, na jehož základě je pak zařazen do odpovídající skupiny podle znalosti. Studijní výsledky každého studenta jsou pravidelně sledovány a měsíčně vyhodnocovány.

Učební osnova je zpracována na míru a doplňována podle zájmu a potřeb studentů. Pro lepší představu ohledně náplně základního kurzu nabízíme k nahlédnutí osnovu výuky.

Všem našim studentům doporučujeme využití samostudijního materiálu/ online, který jim umožní kontakt s jejich učitelem i mimo vyučování. Naši studenti mohou zasílat své úkoly elektronicky a dostanou odkazy na procvičování gramatiky, zároveň nově můžou využit online výuky v reálném čase.


                              aktuální kurzy pro začátečníky

Letos jsme pro Vás připravili rozšířenou nabídku individuální jazykové výuky, v naší nabídce ani letos nechybějí kurzy pro skupiny, tentokrát na Praze 1-Florenc, Praze 4-Chodov, Praze 5-Smíchov a široká nabídka pro firmy, kde lektor dochází. CK MATYLDA - Váš partner na cesty

 

 

Elalingua Vám pomůže dosáhnout Vašich snů

Naše stránky jsou pravidelně aktualizovány. Chcete-li být automaticky upozorněni emailem na každou aktualizaci těchto stránek, zadejte svou emailovou adresu a klikněte na tlačítko "Hlídej ". Ohledně novinek na našem webu můžete navštívit
také:  http://elalingua.euweb.cz/

 

 

 

Woko hlida za Vas