3 hlavní důvody proč se učit cizí jazyk ....

Jazykove vybaveni do sveta 1) Zlepšit šanci při přijímacích zkouškách a vlastním studiu.
     znalost cizího jazyka Vám umožní přístup i k materiálům,
     které nejsou v češtině k dispozici

2) Zlepšit pracovní potenciál
     Investice vložené do jazykového vzdělání se určitě vrátí
3) Cestovat a neztratit se
    Cestovat i bez cestovní kanceláře je s alespoň základní
     znalostí jazyka rozhodně příjemnější 

Osnova studia - Common European Framework of Reference for Languages

Každý stupeň popisuje požadovanou vstupní znalost studenta pro daný kurz a popis cílových úrovní dle evropského
rámce “Common European Framework of Reference for Languages“

Stupeň "A" - Basic

Stupeň 1 - Úplní začátečníci (Beginner) / A1 Breakthrough
Určený pro studenty, kteří s jazykem začínají a nemají s ním jakékoli předešlé zkušenosti. Cílem je získání
základů gramatiky a rozvoj komunikačních schopností v co nejkratší době.
Po absolvování tohoto stupně by se měl student domluvit v jednoduchých situacích, vyřídit jednoduchý
telefonní hovor a převzít jednoduchou zprávu. Slovní zásoba odpovídá přibližně 300 - 400 základních
výrazů a frází.
Stupeň 2 - Začátečníci (Elementary) / A2 Waystage
Určený pro studenty, kteří s jazykem začínají, avšak mají předchozí zkušenosti v podobě studia či pobytu v
zahraničí. Výuka je zaměřena na zvládnutí základů gramatiky a je kladen velký důraz na schopnost se v
krátké době domluvit.
Po absolvování tohoto stupně by se měl student domluvit v běžných situacích, vyřídit telefonní hovor a
převzít jednoduchou zprávu. Slovní zásoba odpovídá přibližně 700 - 800 běžných výrazů a frází.

Stupeň "B" Independent User

Stupeň 3 - Mírně pokročilý (Pre-Intermediate) / B1 Threshold
Určeno pro studenty, kteří mají základy gramatiky a pracují na rozšiřování slovní zásoby a zautomatizovaní
již naučených gramatických jevů v praktickém procvičování jazyka.
Po absolvování třetího stupně by měl student již umět formulovat svoje požadavky v jednoduchých větách,
měl by mít již zafixovány základy gramatiky a být schopný se domluvit při jednoduchém obchodním jednání,
nevyžadující odbornou znalost jazyka. Neměl by mu dělat problém telefonní hovor, ani sepsání
jednoduchého obchodního dopisu. Slovní zásoba by měla představovat přibližně 1300 - 1500 běžných
výrazů a frází, se základní slovní zásobou nezbytnou pro danou oblast odbornosti, dle požadavku
jednotlivých studentů
Stupeň 4 - Středně pokročilý (Intermediate)/ B2 Vantage
Určeno pro studenty, kteří mají dobré základy gramatiky, pracují na rozšiřování slovní zásoby a
zautomatizovaní již naučených gramatických jevů v praktickém procvičování jazyka a na odborné
terminologii.
Po absolvování čtvrtého stupně, by měl student již umět formulovat svoje požadavky v komplexnějších
větách, včetně odborných výrazů, měl by mít již zafixovány základy gramatiky a být schopný se domluvit při
běžném obchodním jednání. Neměl by mu dělat problém telefonní hovor, ani sepsání obchodního dopisu.
Slovní zásoba by měla obsahovat přibližně 1800 - 1900 běžných výrazů a frází, se základní slovní zásobou
nezbytnou pro danou oblast odbornosti, dle požadavku jednotlivých studentů.

Stupeň "C" Proficient User

Stupeň 5 - Pokročilý (Upper Intermediate) / C1 Effective Operational Proficiency
Určeno pro studenty, kteří mají pevné základy gramatiky, dobrou slovní zásobu a pracují na
zautomatizování naučených gramatických jevů, praktickém procvičování jazyka, plynulosti projevu a
zvládnutí odborné terminologie.
Po absolvování Level 5 by měl být student schopný vézt obchodní jednání, vyřídit veškerou korespondenci v
angličtině a měl by zvládat základy odborné terminologie. Slovní zásoba by měla zahrnovat přibližně 2500
slovních obratů obecné angličtiny a minimálně 200 slov z odborného jazyka, dle odborného zaměření.
Stupeň 6 - Velmi pokročilý (Advanced) / C2 Mastery
Stupeň 6 je určen pro studenty s velice dobrou znalostí gramatiky slovem i písmem, kteří dále pracují na
zlepšení slovní zásoby, pohotovosti reagovat v různých situacích včetně odborné terminologie a na
plynulosti projevu.
Zvláštní pozornost je u této skupiny věnována rozšiřování slovní zásoby, idiomů, odborné terminologii a tzv.
"Cross-Cultural Training", tj. kulturními rozdíly , které jsou pro odborné zvládnutí jazyka nezbytné.
Po absolvování šestého stupně měl by být student schopný reagovat bez jakéhokoliv gramatického omezení
ve všech oblastech denního života, studovat i pracovat v angličtině. Jeho slovní zásoba by měla být
minimálně 3500 - 3800 slov.
Každý stupeň představuje min 40 hodin výuky po 60 - 90 min. s lektorem.

 

Elalingua Vám pomůže dosáhnout Vašich snů

Naše stránky jsou pravidelně aktualizovány. Chcete-li být automaticky upozorněni emailem na každou aktualizaci těchto stránek, zadejte svou emailovou adresu a klikněte na tlačítko "Hlídej ". Ohledně novinek na našem webu můžete navštívit
také:  http://elalingua.euweb.cz/

 

 

 

Woko hlida za Vas